insert_pixel_code_here Chị Xuân Thi – tigifood
Giỏ hàng

Chị Xuân Thi

"Phong Lan Vàng" là sản phẩm yêu thích của gia đình tôi hiện nay, bởi chất lượng được đảm bảo từ lúc lúa còn ngoài đồng, cho đến hương vị được giữ nguyên vẹn trong từng bữa cơm gia đình.

"Phong Lan Vàng" là sản phẩm yêu thích của gia đình tôi hiện nay, bởi chất lượng được đảm bảo từ lúc lúa còn ngoài đồng, cho đến hương vị được giữ nguyên vẹn trong từng bữa cơm gia đình.